Multilingual Turkish Dictionary

QALLAŞLIQ

QALLAŞLIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

kəllaşlıq. kəlləşlik. çallaşlıq. çalqaşlıq. çaqqallıq. bir nərsənin üzüstü, gizli qalmasın sağlamaqlıq. quytuçuluq. qutuçuluq. kələklik. kələkçilik. qalayçılıq. qırıqlıq. dönüklük. aldatıcılıq. hoqqaçılıq. toqqaçılıq. toxuçuluq. sözün tutmamazlıq. dələduzluq. əğrib dolablıq. dolabçılıq. yalançılıq. fırıldaqlıq. fırıldaqçılıq