Multilingual Turkish Dictionary

QALMAMACASINA

QALMAMACASINA : Arin Turkish Etimology Dictionary

tükənəcəsinə. bitəcəsinə. qutulacasına