Multilingual Turkish Dictionary

QALPAÇILIQ

QALPAÇILIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

düzməçilik. düzənçilik. yalançılıq. uydurçuluq. dələdüzlük. saxtakarlıq. qalayçılıq

QALPAÇILIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qalpalıq. qalpazanlıq. qalpazançılıq. kələkbazlıq