Multilingual Turkish Dictionary

QALPAQLAMAQ

QALPAQLAMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

( f < > p ) qalfatlamaq. ( < qab. qal). qaplamaq, örtmək, süsləmək, tıxamaq, tutmaq, onarmaq işi.
gəmini iyi qalfatla.
qalfatlanmış taxda: yağa doyulmuş taxda. üz gözün qalfatladı