Multilingual Turkish Dictionary

QALQAMAMAQ

QALQAMAMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qalxamamaq.
altından qalxamamaq: altından çıxamamaq: başarmamaq. bəcərməmək