Multilingual Turkish Dictionary

QALQIŞIR

QALQIŞIR : Turuz Dictionary

qalxışır. qalxınır. onulur. onğalır. onğulur. olunur. olğunur. yoğşalır. onuşur. onğuşur. dirsəlir. dirsənir. salqılanır. irsalınır. mətrəh, pişnəhad olunur

QALQIŞIR : Turuz Dictionary

qalxışır. qalxınır. onulur. onğalır. onğulur. olunur. olğunur. yoğşalır. onuşur. onğuşur. dirsəlir. dirsənir. salqılanır. irsalınır. mətrəh, pişnəhad olunur