Multilingual Turkish Dictionary

QALQUC

QALQUC : Arin Turkish Etimology Dictionary

qalxuc. qalxıc. qalıxlı. qalıvlı. qalıc. qalış. qalınc.
dikdaban.
uzun, uca səğəli ayaqqab