Multilingual Turkish Dictionary

QALTIRIŞ

QALTIRIŞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qaldırış.
dürtüş. oyandırış.
götürüş. kəsiş. kəriş. qazış. yoxuş (yox edmə) silmə. gidəriş. gedəriş. qırış. qırım. qırxış. qırxma. çarpış. çalış. dəriş. həzf