Multilingual Turkish Dictionary

QALTIRIMÇI

QALTIRIMÇI : Arin Turkish Etimology Dictionary

qaldırımçı.
yaldırımçı. yandırımçı. yardırımçı. qapdırımçı. yankəsici. yankəs. qapdırqaç. qamqaç. qapqaç. cibvuran. cibvur. cibkəsən. cibkəs. cibçalan. cibçal.
( bax > aldatan. kələkçi). qandırımçı. qaydırımçı. dolandırıcı. kələkçi.
oğru. qapuz. hırsız.
süpürgəçi. küçə, eşik arlığna, təmizliyinə baxan.
(kiçik oğru). qapqıc. qapıc. oğruc. oğrac