Multilingual Turkish Dictionary

QAMALAMAQ

QAMALAMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

kamalamaq. qamalaqlamaq. qamtamaq. ( < qam. kəm).
neçə nərsəni birləşdirmək.
komalamaq. qoruq qurmaq. kəmələyib, püsüdə yatıb, gizlənib, nərsəni tutmaq. bir nərsənin çevrəsinə xət çəkmək. qurşamaq. məhasirə edmək. izinə almaq. üstün gəlmək. sarmaq. quşatmaq. hər yandan basın edmək.
bir çıxmaza soxmaq. acizlətmək. yenmək. altamaq. pəsləmək.
avı qamaladı: yorub, komalayıb tutdu.
qamamaq. yığmaq. qurşamaq. qurşalamaq. çevrələmək. mahasirə edmək. əhatə edmək

QAMALAMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qapalamaq. çapalamaq. (yarışda) altdamaq. yenmək. yendirmək. sındırmaq. üstələmək. qələbə çalmaq