Multilingual Turkish Dictionary

QAMATAV TÖRƏ

QAMATAV TÖRƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qamadav törə. şamanların hükm verdiği məhkəmə