Multilingual Turkish Dictionary

QAMIÇALIQ

QAMIÇALIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qamışalıq. həmməşəlik. əbədi. ilələbəd. bir düzgüyşdəlik. madamlıq. aralıqsızlıq. qırıqsızlıq. kəsintisizlik. dəvamlıq. qetgənlik. getgənlik. duramlıq. sürəklik. sürəmlik. dayimilik. dayimi