Multilingual Turkish Dictionary

QAMUT

QAMUT : Arin Turkish Etimology Dictionary

hamut. quşun boyun həlqəsi

QAMUT : Arin Turkish Etimology Dictionary

qamdu. damqalı parça ki para yerinə işlərdi

QAMUT : Arin Turkish Etimology Dictionary

qamut
qavut. (< kav). heyvan boynuna keçirilən təxdə çəmbər.
qaput. tamut. milli