Multilingual Turkish Dictionary

QANAQTIRMAQ

QANAQTIRMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qanaqdırmaq. qanaqlatmaq. qanaqıtmaq. yanaqlatmaq. yanaqıtmaq. yanaqdırmaq. bilgiyə, biliyə yiyələtmək, yiyələndirmək