Multilingual Turkish Dictionary

QANAY

QANAY : Arin Turkish Etimology Dictionary

canım, əzizim kimi, böyüklərin kiçikləri çağırma söyləşi

QANAY : Arin Turkish Etimology Dictionary

qonay.
bardaq. içtəkan. istəkan.
şüşə. cam