Multilingual Turkish Dictionary

QANBAQI

QANBAQI : Arin Turkish Etimology Dictionary

qan bağı. soyul, ırqıl baxımından aralarında bağlantı olma. nəsəbi