Multilingual Turkish Dictionary

QANCIQLANMAQ

QANCIQLANMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qıncılamaq.
cığallamaq. cığallıq edmək.
arvadlanmaq. qarılaşmaq. dişilənmək. qadınlaşmaq