Multilingual Turkish Dictionary

QANIQTIRAN

QANIQTIRAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

qanıqdıran. qanıqdırıcı. qanqıdan. qanıtan. qandırıcı. qandıran.
doyuran. doyurucu. toxadan. toxladan. bitgindirən. güvəndirən. yetindirən. qəbulladan. razılaşdıran.
(bax > qandıran). aldatıcı.
qanqı verən. qanıq verən. yanığı, yanğını gidərən, aparan, qaldıran. qandıran. inandıran. qənaət bəxş