Multilingual Turkish Dictionary

QANMAZLAŞMAQ

QANMAZLAŞMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

bilgisizləşmək. cahilləşmək. nadanlaşmaq

QANMAZLAŞMAQ : Turuz Dictionary

çiğləşmək. qatlaşmaq. sansalmaq. sinsinmək. sinsicmək. simisicmək. inadlaşmaq. (# yumuşanmaq)

QANMAZLAŞMAQ : Turuz Dictionary

çiğləşmək. qatlaşmaq. sansalmaq. sinsinmək. sinsicmək. simisicmək. inadlaşmaq. (# yumuşanmaq)