Multilingual Turkish Dictionary

QANQAT

QANQAT : Turuz Dictionary

qınqat. qanqay. qanqal. gəgəy. gəngəc. gəvik. gəvgən. çəkəy. çəngəy. çanqay. çaqay. çanqat. çəngəl. qəngəl. çanqal. banqay. baqay. giriv. giliv. qınıv. qayma. qayır. qaymaq. qayım. qayıq. qatım. qatma. qatıq. qatalaq. köndər. çöndər

QANQAT : Turuz Dictionary

qınqat. qanqay. qanqal. gəgəy. gəngəc. gəvik. gəvgən. çəkəy. çəngəy. çanqay. çaqay. çanqat. çəngəl. qəngəl. çanqal. banqay. baqay. giriv. giliv. qınıv. qayma. qayır. qaymaq. qayım. qayıq. qatım. qatma. qatıq. qatalaq. köndər. çöndər