Multilingual Turkish Dictionary

QANQIMAQ

QANQIMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

( < qın: dar. qıs). danqamaq. danqazlanmaq. tərs, qarşı durmaq. öngərmək. inad edmək. dirənmək. sözə baxmamaq.
qanqımaqdansa, eşitmək yeydir.
olan ged işivə, nə qanqırıb durursan

QANQIMAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

f. məh. Dilemek, yalvarmaq, arzusunda olmaq, hesretinde olmaq. Sail, qapıdan baxma bizə, pis göz atarsan! çox qanqıma, durram, elə vurram ki, batarsan!
M.Ə.Sabir.

QANQIMAQ : Turuz Dictionary

qayğırmaq. qayqırmaq. düşünmək

QANQIMAQ : Turuz Dictionary

qayğırmaq. qayqırmaq. düşünmək

QANQIMAQ : Az Turkish Farsi

در آرزوی چیزی بودن
در حسرت چیزی بودن
التماس کردن
تقاضا کردن