Multilingual Turkish Dictionary

QANQIRMA

QANQIRMA : Arin Turkish Etimology Dictionary

qanqır. qanır. qanar. qanqıl.
bir bütündən ayrılan, yaxud bir bütünə bağlı olan.
dal. budaq. qol. qulp. sap. sak. qonda. qanır. qapa. biçik. şö;bə.
bahana. uyduru. dəlil.
çaydan ayrılmış kiçik arx.
törəmə. bu kimin qanqırasıdı