Multilingual Turkish Dictionary

QANQQAYTMAQ

QANQQAYTMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qanğqaytmaq.
devirmək. yıxmaq.
yuxarı qaldırmaq.
zor durumda bıraqmaq.
öldürmək