Multilingual Turkish Dictionary

QANQRI

QANQRI : Arin Turkish Etimology Dictionary

qanğrı. qanrı. qayrı. uşaqların yeriməsinə yardımçı olan yügürək