Multilingual Turkish Dictionary

QANQRILMAQ

QANQRILMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qanğrılmaq. qanğışmaq. qanrılmaq. qayğılmaq. qayğışmaq. qayrışmaq. qayışmaq. qaytılmaq. yanılmaq. yaynılmaq. dəngəsin itirib, bir yana əğilmək, yanalmaq, yaslanmaq, büdrəmək.
yerirkən birdən qanrıldım, belimə ağrı girdi.
atın yükü geriyə qayğılmış.
bizim uşaq böyüdükcən düzəlməkdənsə qayrışır