Multilingual Turkish Dictionary

QANQRIQ

QANQRIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qanğrıq. qanrıq. qağrıq. qayrıq. qayrıt.
əğri. kambır. qozalaq.
yaşlı. qoca

QANQRIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qanğrıq. qaynırıq. yanğrıq. yana əğik, əğrik. yanaki. çapaki. çəpəki