Multilingual Turkish Dictionary

QANQSIQ

QANQSIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qardaş kimi. qardaş yaxınlığında.
ügey (üvey) qardaş.
and, oxuma, siğə qardaş