Multilingual Turkish Dictionary

QANTARLAMAQ

QANTARLAMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qantarmaq. qıntarmaq. qıntarlamaq.
yerləşdirmək.
dartmaq. çəkmək. dənəmək. sınamaq. iyidən iyiyə, incədən incəyə, eninə boyuna ölçüb biçmək, düşünmək