Multilingual Turkish Dictionary

QANTINÇI

QANTINÇI : Arin Turkish Etimology Dictionary

qantılçı. qantıl. qantın. qantam. qantama. qandırma. qandırıcı. aldatan. aldatıcı. aldatcı. oyalı. oylayıcı. yalan. palavrə. palvara