Multilingual Turkish Dictionary

QANUQ

QANUQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qanıq. qanmış.
doymuş. dolmuş. toxmuş.
qane;. tox göz. göü tox. yetinən. yetingən.
qanıqmış. içgi içib qanmış, qanıqmış, doymuş. çəntil. qəndil. kəndil. çəltik. çəllək. çalqın. çanğıl. qanğıl. qandıl. qanşaq. qayşaq. bulut. aldırmaz. laübali. saymaz. umursamaz. çarpıq. sarpıq. əsrik. qərib. əğrik. əğric. əğlincik. tutuq. dəlişman. yayaq. yayqa. laqeyd. sərxoş. kefli.
qandırılmış. qanmış. tovlanmış. aldanmış

QANUQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qanıq. qanmış.
doymuş. dolmuş. toxmuş.
qane;. tox göz. göü tox. yetinən. yetingən.
qanıqmış.
içgi içib qanmış, qanıqmış, doymuş: əsrik. çalqın. çanğıl. qanğıl. qandıl. qanşaq. qayşaq. çəntil. qəndil. kəndil. çəltik. çəllək. kefli. tutuq. sərxoş.
qandırılmış. qanmış. tovlanmış. aldanmış