Multilingual Turkish Dictionary

QAPALAT

QAPALAT : Arin Turkish Etimology Dictionary

yamama. onarma. tə;mir.
yeni çərilərin bir börk çeşiti

QAPALAT : Arin Turkish Etimology Dictionary

qalafat. ( <
qal.
qap).
bir süzək, cırıq, dəlik yeri qapatmaq, bütünləmək üçün qara saqqız, bətunə, çiriş kimi nərsələr. yamayan. gəminin döşəməsinin tikə təxdələrinin ortasın qapamaq, doldurmaq işi.
tə;mir. onarı. onarım.
bir çeşit qavuq, kəpəng, üstlük.
qalış. qalıp. görünüş. görkəm. biçim. qiyafə. qılıq. geyim
ululuq. böyüklük. heybət. ucalıq. çalım.
kopmuş. köpmüş. köflü. kefli. içi boş, başı dolu adam.
qabarmışt şişik olub, ağırlığı az yük. yüngül yekə