Multilingual Turkish Dictionary

QAPALLAMAQ

QAPALLAMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

iqtibas edmək.
kavallamaq. qoparmaq. almaq.
qaballamaq. qablamaq. qalıblamaq. qalbalamaq. qalvalamaq. qalablamaq. qalavlamaq. biçim, şəkil, düzək, ölçək vermək.
qaballamaq. topdan alverləmək. topdanlamaq. götürləmək. ümdəçilik edmək