Multilingual Turkish Dictionary

QAPAMÇI

QAPAMÇI : Arin Turkish Etimology Dictionary

qapamaçı.
qızıl, gümüş suyu verən.
döşəməçi. (evin dabanı, tavavanın, dvarın).
duvar kağazı vuran. duvar kağazçı.
dekorasyonçu.
qalayçı. cuşkar.
aldavçı. yalançı. müzəvvir.