Multilingual Turkish Dictionary

QAPANAN

QAPANAN : Turuz Dictionary

-qapı, pəncərənin açılıb qapanan qolları: (yanağ) qanat. dal. kəpə.
iki yanağlı qapı.
bir yanağlı qapı.
nərsəni avlamağa, tutmağa, yaxalamağa, izləməyə yarar, dəlikli, gözənəkli, çevrə bəri istənən çağ qapanan arac: tor. tur. tuğ. avrac

QAPANAN : Turuz Dictionary

-qapı, pəncərənin açılıb qapanan qolları: (yanağ) qanat. dal. kəpə.
iki yanağlı qapı.
bir yanağlı qapı.
nərsəni avlamağa, tutmağa, yaxalamağa, izləməyə yarar, dəlikli, gözənəkli, çevrə bəri istənən çağ qapanan arac: tor. tur. tuğ. avrac