Multilingual Turkish Dictionary

QAPARTMAQ

QAPARTMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qabartmaq.
şişirmək. obartmaq.
səndə sözü qabartma.
qabarlatmaq. qabar edmək.
başmaq ayağımı qabartdı