Multilingual Turkish Dictionary

QAPATI

QAPATI : Arin Turkish Etimology Dictionary

qapacı. qapamı. həpsi. tamamı. tümü. tümləsi. bütünü