Multilingual Turkish Dictionary

QAPBAZ

QAPBAZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

kəpəzə. öğrənci yayı. yay atmaqa alışmaq, qapınmaq üçün oynadılan yey