Multilingual Turkish Dictionary

QAPDALLAŞMAQ

QAPDALLAŞMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

hantallaşmaq.
qabalaşmaq. iriləşmək. qocamanlaşmaq. yapalaşmaq. yabbalaşmaq.
təmbəlləşmək