Multilingual Turkish Dictionary

QAPILIN

QAPILIN : Arin Turkish Etimology Dictionary

qaplın. qapalın. qapmın. yapılın. yaplın. yapalın. yapmın. yasılın. yaslın. yasalın. yasmın. bodun. bütülün. bütlün. bütləyin. bütünləyin. bitilin. bitlin. bitləyin. bitmin. hammısı. tammısı. tamısı. tamusu. büsbütün. topdan. kamilən. tamamən. təkmilən