Multilingual Turkish Dictionary

QAPILTIR

QAPILTIR : Arin Turkish Etimology Dictionary

qapıldır. qamıldır. çapıldır. iki nərsəni birbirinə ilgələyən, bağlayan bağ, qol