Multilingual Turkish Dictionary

QAPLAC

QAPLAC : Arin Turkish Etimology Dictionary

qapalac. yaplac. yapalac
mərasim.
təşrifat

QAPLAC : Arin Turkish Etimology Dictionary

peçə. paket. qapat. qapıc. qapıq. qapaq. qapa. qapal. qapan. qapam. yapıq. yapaq. yapağı. yapıncaq. yapraq. ambalaj. bağ. bağlac. bağlayıc. bağlantı. bağlam. bürük. örtü. örtüc. örtmə. örtməc. örtbas. örtənək. duvaq. tutac. sarqı. köynək. gömlək