Multilingual Turkish Dictionary

QAPLIC

QAPLIC : Arin Turkish Etimology Dictionary

qaplıca. qapcıq. tutmaca. islaq. islat. ıslaq. ıslat. həvəs.
qaraç. qapıs. yaxış. yanğı. qızıq. qoruq. qızım. qısıq. qınıq. coşuq. atış. utuş. oduş. alşıq. təmə;. tamah. yapas. qılas. azman < acman. aclıq. göz. acgözlük. tutqu. tutmac. dalvas. talvas. gərik. çəkiş. dalqıç. obrıq. hoprıq. öprük. yumuq. umaq. umuq. əmik. yerik. yenik. dadıq. çaylıq. araş. arzıq. marağ. seviş. iştah. istək. əsmə. əsi. əslik. istəş. özənc. özəniş. islaq. islat. ıslaq. ıslat. həvəs