Multilingual Turkish Dictionary

QAPNIŞMAQ

QAPNIŞMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qapıqmaq. qapızmaq. qapnıqmaq. qapqışmaq. tutuqmaq. tutnuqmaq.
pəkişmək. bərkişmək. sərtişmək.
zəbt olmaq. əsir olmaq. əsir düşmək