Multilingual Turkish Dictionary

QAPSUM

QAPSUM : Arin Turkish Etimology Dictionary

qiyafə.
göstərişli paltar taxımı. kot şalvar. (örnəyin bir
kot, şalvar, yelək; bir qopsum adlanır). qopsumlu: kot şalvarlı