Multilingual Turkish Dictionary

QAQACAN

QAQACAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

qaqlacan.
sürəkli, tez tez, yeyin yeyin qaqlanan, dimdiklənən, yeyilən, vurulan, döğülən.
danlancan. danlanan. qınlanan. qınanan. alçaq, xor, aşağ görünən nərsə, kimsə