Multilingual Turkish Dictionary

QAQALAN

QAQALAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

qaqadan. kavalan. kalağan. çalağan. çağalan. qabalan. qabavan. qabadan. iri yapılı, qara qafalı. yekə kündəli, içi kövrəli. iri qapalı, içi kavalı. yapısı iri, kof, boş içli. üzdən tox, içdən pox. gözü qara (böyük), küflü qafa