Multilingual Turkish Dictionary

QAQANQIRAN

QAQANQIRAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

kağanqıran. noxdaqıran. danaburan. kükrəş. qanmaz. söz eşitməz.
sən nə kağanqıran adamsan