Multilingual Turkish Dictionary

QAQBAŞ

QAQBAŞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

kurnaz. kurzan. qurbaş. sivir. zirək. zeyrək. oyanıq. oyunçu. sezişli. anlaqlı. qabiləyyətli. görüklü. dirayətli. anlar. görgüç. iyi görən. uzağı görən. gözü açıq. açıq göz. açıq görən. uzağı görən. durbin. anlayışlı. təcrübəli. dünya görmüş. bəsirətli. eşmiş yırtmış. eşib çözmüş. toxuyub yırtmış. dünya gəzib dolanmış, çox bilən kişi

QAQBAŞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qaxbaş. daşbağır. bağırdaş. ürəksiz. qapız. qaplız. qalbız. qaqız. qaqlız. basıqan. basqan. basuq. çeğnəyən. çiğnəyən. doğrayan. döğən. gücləyən. qırpayan. qıyan. qıycıyan. öctülüm. öştülüm. yastaban. zoban. zorbayan. əzən. əzü. üzgən. üzən. üzgəyən. zülmedən. qaragüc. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. zalim. rəhmsiz

QAQBAŞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qambaş. qanbaş. qapbaş. çapbaş.
başı yekə, şişik nərsə.
yekə baş malqara.
iri armıd.
camış. manda