Multilingual Turkish Dictionary

QAQBAZ

QAQBAZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qambaz. qaqbaş. kurnaz. kurzan. qurbaş. sivir. zirək. zeyrək. oyanıq. oyunçu. sezişli. anlaqlı. qabiləyyətli. görüklü. dirayətli. anlar. görgüç. iyi görən. uzağı görən. gözü açıq. açıq göz. açıq görən. uzağı görən. durbin. anlayışlı. təcrübəli. dünya görmüş. bəsirətli. eşmiş yırtmış. eşib çözmüş. toxuyub yırtmış. dünya gəzib dolanmış, çox bilən kişi

QAQBAZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qambaz. qanbaz. qapbaz. çapbaz.qambaş. qanbaş. qaqbaş. qapbaş. çapbaş.
başı yekə, şişik nərsə.
yekə baş malqara.
iri armıd.
camış. manda