Multilingual Turkish Dictionary

QAQINTI

QAQINTI : Arin Turkish Etimology Dictionary

qaqmıq. qaqmaq. qaqam. qaqım. qıymıq. qırmıq. qırıntı. çağmar. çaxmar. qaçmar. qaşmar. qaşqam. töküntü. tör töküntü. yonultu. tıraşa.
çağmar. çaxmar. qaçmar. qaşmar. qaşqam. töküntü. tör töküntü. çalıntı. döğüntü. dəğərsiz. ərcəsiz. ərzişsiz. qiymətsiz.
külçək. ocağın külün çəkib çıxaran.
xəkəndaz.
sel qalıntısı.
qalxıntı. qalxma. qaxma. qalxış. qovqa. qovğa. ğovğa. qopma. qopba. qopqa. qopuş. qopuntu. ayaqlanma. ayaqlanış. üsyan